Vir Anton Bredell. Heropbou van Wupperthal na die brand

 

Beste Anton Bredell

 

Dankie dat jy Wupperthal onmiddellik na die brand besoek het. Jy sal beter weet as ek hoe dit nou daar lyk. Die verwoeste dorp is sekerlik ‘n tragedie, maar hieruit kan iets baie moois kom. Wupperthal met sy unieke ligging, geskiedenis en mense was nog altyd ‘n onontginde toerismejuweel. Ek weet daar gaan nou tydelike reëlings getref moet word sodat die daaglikse lewe kan aangaan. Ek sal egter graag wou sien dat niks lukraak gebeur nie.

 

Ek sien hierdie gebeurtenis as Wupperthal se Tulbagh-oomblik (verwoestende aardbewing 50 jaar gelede). Ons kan van Wupperthal ‘n tweede Tulbagh maak indien ons die heropbou sien as ‘n langtermyn-toerismebate. Daar moet ‘n behoorlike beplanning en organisasie geskep word om op die lange duur ‘n voorspoedige  gemeenskap en dorpsekonomie tot stand te bring.

 

Ek is nie bekend met hoe die heropbou van Tulbagh gehanteer is nie, maar vermoed daar is ‘n organisasie gestig om die hele proses te dryf. Die regte kenners op elke gebied en privaatskenkings om die staatskenkings aan te vul is gevind om die dorp in sy voormalige glorie te herstel. Vandag is Tulbagh ‘n vooruitstrewende  toeristedorp.  https://en.wikipedia.org/wiki/Tulbagh#Boland_Earthquake_1969  

http://www.theheritageportal.co.za/article/ashes-south-africas-worst-earthquake-rise-old-buildings-tulbagh

 

Ek is ‘n afstammeling van Duitse sendelinge, een van duisende in SA, en ek is seker daar is BAIE van hulle wat ernstig is oor die bewaring van ons erfenis en die heropbou van Wupperthal.

 

Dankie vir jou bemoeienis en toegewydheid in hierdie saak!

 

Groete

 

Rudolf Andrag

Comments are closed.